Proces

Philip Dijs Hoveniers hanteert een zelf ontwikkeld projectproces dat bestaat uit een aantal fasen. Iedere fase heeft zijn eigen succes en resultaat.


1. Briefing

Tijdens een eerste gesprek verkennen wij graag uw wensen en mogelijkheden met betrekking tot de tuin. Daarnaast geven wij ons advies en een schatting van de hoeveelheid werkzaamheden. Aan de briefing zijn geen kosten verbonden en is geheel vrijblijvend.


2. Offerte

Op basis van de briefing gaan we aan de slag. We maken een ureninschatting, stellen een globale planning op, bepalen de materialen en vertalen dit naar een kort en bondige offerte. Ook aan deze fase zijn geen kosten verbonden en is tevens geheel vrijblijvend.


3. Realisatie

Na uw goedkeuring op de offerte gaan we aan de slag met de aanleg en renovatie van uw tuin. En wij zijn pas klaar wanneer alles naar uw wensen is verricht.


4. Nazorg

Na de oplevering van uw tuin blijven we beschikbaar voor renovatie- of onderhouds werkzaamheden. Op basis van uw wensen of een onderhoudscontract.

Copyright © 2010 Philip Dijs Hoveniers | Disclaimer