Aanpak

Afhankelijk van de grootte en complexiteit van de opdracht bepalen wij een gedegen plan van aanpak. Bij een renovatie of onderhoudsbeurt van uw tuin gaan wij stap voor stap door het proces heen en is er één oplevering aan het einde van de opdracht. Bij grotere en complexere werkzaamheden bijvoorbeeld de aanleg van een complete tuin delen we de opdracht in meerdere stappen en oplevermomenten op. Als er meerdere partijen betrokken zijn bij de realisatie, besteden we de nodige tijd om onderling heldere afspraken te maken en rollen te verdelen. Een heldere manier van werken voor zowel u als voor ons!

Copyright © 2010 Philip Dijs Hoveniers | Disclaimer