Plaagdier bestrijding

Sinds juni 2010 houdt Phililp Dijs Hoveniers zich ook bezig met plaagdier- en houtrotverwekkende schimmelbestrijding. Ongedierte problemen zijn het gevolg van plaagdieren die door hun leefwijze schade of hinder veroorzaken, en in sommige gevallen zelf een risico vormen voor de gezondheid en veiligheid van mensen en/of dieren.


Bestrijding

Philip Dijs Hoveniers zorgt voor een structurele aanpak bij het bestrijden van ongedierte, dit door advisering, preventieve maatregelen en waar nodig bestrijdingsmaatregelen. Hierdoor worden problemen in de toekomst voorkomen waardoor u kosten bespaart en ongemak voorkomt. Ongedierte is een breed begrip dat voor vele ongemakken kan zorgen; vlooienplagen, mieren, wespennesten, muizen en ratten, papiervisje en kakkerlakken zijn hier bekende voorbeelden van. Wanneer de overlast te groot wordt, kunnen wij u helpen met het oplossen van dit probleem. Dit is vakkundig werk, omdat iedere dierplaag op een zorgvuldige manier moet worden opgelost. Dit gebeurt op een manier waarbij rekening wordt gehouden met de volksgezondheid, het milieu en de veiligheid. Bij sommige plagen is eerst een grondige inspectie noodzakelijk en wordt aan de hand van dit onderzoek de beste bestrijdingsmethode geadviseerd. In overleg met u wordt daarna een bestrijdingsplan opgesteld.


Diploma

Philip Dijs Hoveniers beschikt over een vakbekwaamheidsdiploma voor Dierplaag- en houtrotverwekkende schimmelbestrijding, CPMV gecertificeerd (Certificeringsinstuut Plaagdierbeheersing Milieu en Volksgezondheid).

Copyright © 2010 Philip Dijs Hoveniers | Disclaimer